Hero Image

Om oss

LBC LOGISTIK
Vi är måna om den lokala kontakten

LBC Logistik AB är en lastbilscentral med ett 40-tal delägare. Vi är måna om den lokala kontakten med marknaden och har kontor på två orter, Karlskoga och Kristinehamn. Flertalet av våra delägare är mindre åkerier med verksamhet lokalt. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i södra och mellersta Sverige, men transporterna sträcker sig över hela landet.

Vår fordonsflotta ägs av våra delägare och vi är verksamma inom anläggnings- och maskinsektorn, container och miljö med spol/sugbilar, fjärr & volymområdet och flyttsektorn. Tillsammans förfogar vi över drygt 100 enheter och sysselsätter ca 150 personer, med säsongsentreprenörer tillkommer ytterligare ca 50 personer.

Våra tjänster
Om oss
Hållbarhet

För oss är hållbarhet viktigt och vi som färdas på vägarna varje dag har ett stort ansvar och möjlighet att påverka och göra skillnad. Vi arbetar mot att vara 100% fossilfria år 2030.

Kvalitets- och miljöcertifierade

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001, och arbetar ur trafiksäkerhetssynpunkt efter ISO39001 och efter Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1.

Trafiksäkerhet

Vi är medlemmar i Fair Transport 2.0, för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Att vara en del av detta är att ta ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

LBC Logistiks historia

LBC Logistik bildades 2003 genom sammanslagningen av Karlskoga Lastbilscentral och LBC Kristinehamn. Två centraler med rötter ifrån 1930-talet, beslut togs att behålla lokalkontoren i både Karlskoga och Kristinehamn, för att på bästa sätt kunna värna om en gedigen lokalförankring.

Policy & Certfieringar

Vi är sedan 2022-01-28 certifierade enligt Fair Transport.
Transportföretag med certifieringen Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan.

Vi är certifierade i kvalitet och miljö enligt ISO 14001 & ISO 9001.
Och trafiksäkerhet och arbetsmiljö enligt ISO 39001 & ISO 45001.

Policy

Integritetspolicy

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Policy

Verksamhetspolicy

Vi erbjuder kundanpassade lösningar med hög service, ständigt förbättringsarbete, följa gällande lagstiftning och alltid vara ett gott föredöme

Policy

Hållbarhetspolicy

Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling, vilket innebär respekt och skydd för miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik.