Hero Image

Verksamhets- & Hållbarhetspolicy

LBC LOGISTIK
Våra policys

Hållbarhetspolicy

LBC Logistik har en helhetssyn på hållbar utveckling, vilket innebär respekt för och skydd av vår gemensamma miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik. Vi ska inom alla områden minst uppfylla lagar och andra krav vi berörs av.

Vi arbetar långsiktigt och strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet inom dessa punkter.

  • Ekonomiskt och affärsetiskt ansvar

  • Miljöansvar

  • Samhällsansvar

  • Leverantörs- och inköpsansvar

  • Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar


Läs mer om hållbarhet
Verksamhets- & Hållbarhetspolicy
Verksamhets- & Hållbarhetspolicy

Verksamhetspolicy

Kundanpassade lösningar med hög service

Vi skall erbjuda Kundanpassade logistiklösningar så kunden känner att vi som leverantör uppfyller våra åtaganden med högsta servicegrad.
Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Förbättra & förebygga

Arbetar för att ständigt förbättra verksamheten samt förebygga föroreningar och följa gällande lagsstiftning samt samhällets- och kundernas krav.

Ett gott föredöme

Vi skall betraktas som ett gott föredöme gentemot våra medtrafikanter. Arbetet med ständiga förbättringar på LBC Logistik skall leda till att vi uppnår våra verksamhetsmål.