Hero Image

Hållbarhet

LBC LOGISTIK
Hållbarhetsrapport

Miljöansvar

Vi som färdas på vägarna varje dag har ett stort ansvar och en stor möjlighet att påverka och göra skillnad. Transportsektorn står för en stor del av världens koldioxidutsläpp, som måste minska kraftigt. Vi utvärderar och utvecklar vår verksamhet med fokus på de Globala målen och Agenda 2030.

Vi vill vara med och bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Genom engagemang, kreativitet och utvecklingsvilja bedriver vi hållbarhetsarbetet inom LBC Logistik. Det ger miljön, oss och våra kunder konkurrensfördelar.

Vi är medlemmar i Fair Transport 2.0, för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Att vara en del av detta är att ta ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

Läs Rapporten
Hållbarhet
Hållbarhet

Hållbarhet för framtiden

Tack för att du har visat intresse för vårt pågående arbete mot en hållbar framtid.

Genom att ständigt sträva efter att minska vårt klimatavtryck och genom att stärka våra principer om goda arbetsvillkor och trafiksäkerhet, vill vi vara en förebild inom logistiksektorn.

Det är vår fasta övertygelse att varje steg, oavsett hur litet, som vi tar mot en grönare drift gör en verklig skillnad. Vi uppmuntrar dig att reflektera över informationen i vår hållbarhetsrapport och att följa med oss på resan mot år 2030, ett måldatum där vi siktar på att vara helt fossilfria.

Att nå detta mål kommer inte att vara en enkel uppgift, men med ditt stöd och förståelse vet vi att vi kan bygga en mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att dela vår fortsatta resa med dig och att tillsammans forma en bransch och en värld där hållbarhet går hand i hand med framsteg och tillväxt.__

Tack för att du är med oss på denna viktiga resa!