Hero Image

Integritetspolicy

LBC LOGISTIK
Integritetspolicy

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel Svea Inkasso. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Behandling av personuppgifter på LBC Logistik AB 23 maj 2018

För LBC Logistik AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. För LBC Logistik AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behövs på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom LBC Logistik ABs verksamhet är LBC Logistik AB personuppgiftsansvarig. (556632-1286 Box 187, 69124 Karlskoga).

Så här går det till

När du beställer någon av våra tjänster så lämnar du ett antal personuppgifter. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. De är kopplade till ditt kundnummer och används för att kunna utföra uppdraget du efterfrågar på bästa sätt. När du beställer en tjänst eller vara så ingås ett avtal att LBC Logistik AB får hantera dina personuppgifter.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontaktuppgifter om du har frågor, 0586-362 70 alt 0550-387 40, ekonomi@lbc.seTillbaka

Boka direkt eller ställ en fråga till oss