Hero Image

Nu erbjuder vi fler tjänster

15 Nov

Nu har vi utökat vårt utbud av tjänster under verksamhetsområdet Slamsugning & avfallshantering.

  • Vi erbjuder nu i samarbete med Tubus System relining, relining är ett samlingsbegrepp som innebär att avloppsrör renoveras från insidan utan att de gamla rören rivs ut. Jämfört med ett traditionellt stambyte är relining enkelt och är ett miljövänligare alternativ. Här kan du se en informationsfilm.

  • Vi erbjuder även möjligheten till att hyra ett gasoleldat ångaggregat, en så kallad Ång-Janne (högtrycksångpanna)
    Några av användningsområdena är för upptining av vatten- och avloppsledningar, vägtrummor, dagbrunnar, borrhål mm vilket kommer komma bra till pass nu när vintern är på intåg.