Hero Image

Musikhjälpen

14 Dec

Var med och bidra till en bättre värld och skänk en liten slant till vår eller någon annans insamling till Musikhjälpen.

LBC Logistik - Den lokala lastbilscentralen som vill hjälpa världen!

Så kan ditt bidrag till Musikhjälpen göra skillnad 

Bidrag till Musikhjälpen 2023 kommer att förbättra livssituationen för människor som kämpar mot den värsta hungerkrisen i modern tid. 

Det handlar dels om akuta insatser för att rädda liv, såsom matpaket, näringsbehandlingar med till exempel nötkräm och kontantstöd där människor ges möjlighet att fatta egna beslut för att förbättra tillgången till mat och bättre hälsa. 

Utöver akuta insatser behövs långsiktig förändring. Därför kan bidrag gå till medicinska insatser mot kronisk undernäring och stärkta hälsosystem. Det kan också handla om att stärka lantbrukssystem, till exempel genom bättre odlingsmetoder och klimatsmarta lösningar där jordbruket förblir hållbart. Bidrag kan också gå till att förse skolor med mat, vilket ger fler barn tillgång till mat samtidigt som det blir ett incitament för att låta barn gå̊ i skola och få utbildning. 

Vad räcker pengarna till?

Exempel från Radiohjälpens partnerorganisationer:

  • 20 kronor räcker till att en familj ska få något att äta och dricka under ett besök på ett rehabiliteringscenter (Act Svenska Kyrkan).

  • 90 kronor räcker till att rädda livet på ett undernärt barn genom en sjukhusbehandling (Läkarmissionen).

  • 250 kronor räcker till energirik nötkräm i tio dagar för att behandla fem akut undernärda barn (Rädda Barnen).

  • 400 kronor räcker till mat för en familj i en månad (Röda Korset).

  • 3200 kronor räcker till att utbilda 15 bönder om trädplantering och hållbara jordbruksmetoder, vilket ger ökade skördar och bättre möjlighet att stå emot klimatförändringar (Vi-skogen).