Hållbarhet

Vi som färdas på vägarna varje dag har ett stort ansvar och en stor möjlighet att påverka och göra skillnad. Transportsektorn står för en stor del av världens koldioxidutsläpp, som måste minska kraftigt. Vi utvärderar vår verksamhet sedan 2020, med fokus utifrån de globala målen och Agenda 2030. Vår hållbarhetsrapport finns att hämta nedan.

I vår vision finns minimal miljöpåverkan som en given riktlinje. Vi arbetar även mot att vara 100% fossilfria år 2030. En så stor förändring kommer ta tid och kräva intensivt arbete, något som vi är beredda att jobba hårt med. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi är medlemmar i Fair Transport 2.0, för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Att vara en del av detta är att ta ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

 

Ladda ned vår fullständiga hållbarhetsrapport för 2022 här.