LBC Logistik

Vi är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Värmland och Örebro Län, men vi är verksamma över 

hela Sverige genom våra transporter.

Företaget bildades genom sammanslagningen av Karlskoga Lastbilscentral och LBC Kristinehamn och beslut togs att behålla lokalkontoren i både Karlskoga och Kristinehamn, för att på bästa sätt kunna värna om en gedigen lokalförankring.

VAD SÄGER KUNDERNA OM DAGENS LBC LOGISTIK

”Jag har träffat många Lastbilscentraler och entreprenad företag under mina 30 år i branschen, men aldrig någon som LBC Logistik.
Ingenting är omöjligt eller för svårt att lösa, oavsett om det gäller vinterväghållning, grusvägsunderhåll eller schaktarbeten.
LBC Logistik är nuförtiden serviceinriktade som få, de är även prismässigt svåra att klå.”

Lars Ramberg
Vägmästare på Svevia i Kristinehamn