LBC Logistik

Vi är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Värmland och Örebro Län, men vi är verksamma över hela Sverige genom våra transporter.

Företaget bildades genom sammanslagningen av Karlskoga Lastbilscentral och LBC Kristinehamn och beslut togs att behålla lokalkontoren i både Karlskoga och Kristinehamn, för att på bästa sätt kunna värna om en gedigen lokalförankring.