Truve Grustäkt

 

MATERIAL SORTIMENT FRAKTION VOLYMVIKT
(storlek) (ca) kg/m3
NATURSINGEL 4/8 mm 4/8 mm 1,400
Okrossad rund småsten som används till dränering, halkbekämpning
NATURSINGEL 8/16 mm 8/16 mm 1,625
Okrossad (rund) småsten som används till trädgårdsgångar garage uppfarter mm.
NATURSINGEL 16/25 mm 16/25 mm 1,575
Okrossad (rund) sten som används till att gjuta på (under betongplatta) samt till utsmyckning i rabatter, garage uppfarter, dammar mm.
OSORTERAD KULLERSTEN 1,550
Okrossad (rund) sten som används till Erosionsskydd, utsmyckning i trädgård, gångar, parkeringsytor, refuger mm.
VÄG GRUS/SLITLAGER 0/16 mm 0/16 mm 1,600
Krossat grus används som slitlager (överst) på grusvägar samt garage uppfarter mm. Packar sig och ger en hård yta. Benäms även som väggrus.
BÄRLAGER 0/31,5 mm 0/31,5 mm 1,650
Krossat grus som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogs/grus vägar. Packar sig och ger en hård yta.

Truve Grustäkt: Ring 0586-19220