Truve Grustäkt

MATERIAL BENÄMNING FRAKTION VOLYMVIKT TRUVE
(storlek) (ca) kg/m3 Pris
DRÄNERINGS GRUS 0/8 mm 0/8 mm 1550 82:-
Änvänds till dränering av husgrunder, infiltrationsbäddar, åkermark mm Ett mycket dränerande material.
 
SORTERAT GRUS 0/8 mm 0/8 mm 1,525 77:-
Används som skydd runt ledningar,rör och tankar. Även till paddock och liknande. Används vid gjutning tillsammans med cement, vatten samt oftast makadam 8-16 eller 16-25.
STRID SAND (enligt EU 1177) 0/4 mm 0/4 mm 1,450 145:-
Används runt lekställningar som falldämpande sand för att minska skaderisken vid fall från lekställningar. Kan normalt även användas till att dressa vanliga gräsmattor.
LEKSAND 0/4 mm 0/4 mm 1,450 140:-
Kan används till murningsarbeten samt i vissa fall till putsning. Lämpar sig även till sandlådor och lekplatser.
NATURSINGEL 4/8 mm 4/8 mm 1,400 140:-
Okrossad rund småsten som används till dränering, halkbekämpning
NATURSINGEL 8/16 mm 8/16 mm 1,625 125:-
Okrossad (rund) småsten som används till trädgårdsgångar garage uppfarter mm.
NATURSINGEL 16/25 mm 16/25 mm 1,575 115:-
Okrossad (rund) sten som används till att gjuta på (under betongplatta) samt till utsmyckning i rabatter, garage uppfarter, dammar mm.
OSORTERAD KULLERSTEN 1,550 105:-
Okrossad (rund) sten som används till Erosionsskydd, utsmyckning i trädgård, gångar, parkeringsytor, refuger mm.
VÄG GRUS/SLITLAGER 0/16 mm 0/16 mm 1,600 82:-
Krossat grus används som slitlager (överst) på grusvägar samt garage uppfarter mm. Packar sig och ger en hård yta. Benäms även som väggrus.
BÄRLAGER 0/31,5 mm 0/31,5 mm 1,650 80:-
Krossat grus som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogs/grus vägar. Packar sig och ger en hård yta.
FÖRSTÄRKNING (Krossat) 0/63 mm 0/63 mm 1,650 75:-
Krossat grus som används som förstärkningslager som uppbyggnad av husgrunder vägkroppar mm. Mycket bra bärighet

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Priserna gäller avhämtat och är exklusive moms (25%), fritt lastat i täkt. I priserna ingår naturgrusskatt för närvarande 15kr/ton.
För transport till er arbetsplats tillkommer fraktkostnad (se prislista).
Det går utmärkt att komma och hämta själv med öppet personbilssläp.
Vid avhämtning tar vi ut en minsta debitering på 300:-/lass inklusive moms fritt lastat.

Pga säkerhetsaspekter samt praktiska problem kan vi inte ta emot betalning med kontanter eller kort
betalning sker genom att vi skickar faktura eller Swish.

Transportprislista

Öppettider

Truve Grustäkt: Helgfria Vardagar 06:30-15:30
Telefon: 0586-19220