Truve Grustäkt

MATERIAL BENÄMNING FRAKTION VOLYMVIKT TRUVE
(storlek) (ca) kg/m3 Pris
DRÄNERINGS GRUS 0/8 mm 0/8 mm 1550 83:-
Änvänds till dränering av husgrunder, infiltrationsbäddar, åkermark mm Ett mycket dränerande material.
 
SORTERAT GRUS 0/8 mm 0/8 mm 1,525 78:-
Används som skydd runt ledningar,rör och tankar. Även till paddock och liknande. Används vid gjutning tillsammans med cement, vatten samt oftast makadam 8-16 eller 16-25.
STRID SAND (enligt EU 1177) 0/4 mm 0/4 mm 1,450 146:-
Används runt lekställningar som falldämpande sand för att minska skaderisken vid fall från lekställningar. Kan normalt även användas till att dressa vanliga gräsmattor.
LEKSAND 0/4 mm 0/4 mm 1,450 141:-
Kan används till murningsarbeten samt i vissa fall till putsning. Lämpar sig även till sandlådor och lekplatser.
NATURSINGEL 4/8 mm 4/8 mm 1,400 141:-
Okrossad rund småsten som används till dränering, halkbekämpning
NATURSINGEL 8/16 mm 8/16 mm 1,625 126:-
Okrossad (rund) småsten som används till trädgårdsgångar garage uppfarter mm.
NATURSINGEL 16/25 mm 16/25 mm 1,575 116:-
Okrossad (rund) sten som används till att gjuta på (under betongplatta) samt till utsmyckning i rabatter, garage uppfarter, dammar mm.
OSORTERAD KULLERSTEN 1,550 106:-
Okrossad (rund) sten som används till Erosionsskydd, utsmyckning i trädgård, gångar, parkeringsytor, refuger mm.
VÄG GRUS/SLITLAGER 0/16 mm 0/16 mm 1,600 83:-
Krossat grus används som slitlager (överst) på grusvägar samt garage uppfarter mm. Packar sig och ger en hård yta. Benäms även som väggrus.
BÄRLAGER 0/31,5 mm 0/31,5 mm 1,650 81:-
Krossat grus som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogs/grus vägar. Packar sig och ger en hård yta.
FÖRSTÄRKNING (Krossat) 0/63 mm 0/63 mm 1,650 76:-
Krossat grus som används som förstärkningslager som uppbyggnad av husgrunder vägkroppar mm. Mycket bra bärighet

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Priserna gäller avhämtat och är exklusive moms (25%), fritt lastat i täkt. I priserna ingår naturgrusskatt för närvarande 16kr/ton.
För transport hem till Dig ring 0586-19 220.

Pga säkerhetsaspekter samt praktiska problem kan vi inte ta emot betalning med kontanter eller kort
betalning sker genom att vi skickar faktura eller Swish.

Öppettider

Truve Grustäkt: Ring 0586-19220