LBC Logistik AB

Slamsugning & avfallshantering

Vi löser akuta åtgärder som stopp i avloppet, översvämning och utsläpp.

Likväl som förebyggande åtgärder anpassade efter dina behov. Vill du ha hjälp med något som rör flytande vätska, eller för den delen torra material, så ring och hör med oss, vi har ett stort verksamhetsområde.

Vi ordnar en källsorteringslösning för ert företag

baserat på ert individuella behov och samarbetar med marknadsledande och godkända mottagningsplatser för avfall och farligt avfall. Insamlingen av era avfallsvolymer, från de miljöfarliga som aerosoler, oljor, glödlampor, m.m. till avfall som plast, wellpapp, deponi och brännbart sker på ett miljöriktigt sätt.
Mångårig erfarenhet gör att vi har kompetensen att ordna er avfallshantering på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt för er! Vi ger återbäring på vissa avfallsslag som skrot, spillolja och wellpapp. Vi har tillstånd att mellanlagra farligt avfall på vår anläggning i Karlskoga. Vi tillhandahåller en avfallsstatistik om så önskas.

Jour spolning & slamsug: 074-633 22 23 (under icke arbetstid)

Ett urval av det vi gör:

 • Högtrycksspolning och rensning av rör, från minsta ledning till vägtrummor
 • Slamtömningar av brunnar och tankar vid enskilda avlopp
 • Torrsugning
 • Hetvattenspolning – perfekt för att tina frysta ledningar eller vid stopp i köksavloppet
 • Tömning av fettavskiljare, oljeavskiljare, tvätthallar, dagvattenbrunnar
 • Filmning av rör
 • Rengöring av oljetankar, nerskärning och förmedling av besiktning
 • Rotskärning – när det är rötter i ledningen
 • Syra transport, ADR transport
 • Vattning och saltning av vägar
 • Tryckning av borrhål
 • Påfyllning av vatten i radiatorsystem
 • Fyllning av pool och färskvattenkällor
 • Rengöring av färskvattenbrunnar
 • Brospolning
 • Maskintransport
 • Komprimerande lådor för avfall
 • Transport och omhändertagande av avfall
 • Uthyrning av Flak, containrar och kärl för sophantering
 • Försäljning av brunnslock.

Läs mer under fliken containeruthyrning