Rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november ska verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Sverige kommer att få ett nytt digitalt system som ger bättre spårbarhet och avfallsstatistik. LBC Logistik ser till att du som kund får den hjälp du behöver för att följa den nya lagen.

Alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall berörs av den nya rapporteringen. Kraven gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall att rapportera in i det nya digitala systemet. Det som ska rapporteras är bl a avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, avfallsproducent, transportör, mottagare, och datum.


Vad innebär det för dig som kund?
Från och med 1 november 2020 så ska rapportering ske till Naturvårdsverket i samband med att ni gör en beställning till LBC Logistik av hämtning/tömning. För att göra det enkelt för våra kunder att göra rätt så erbjuder LBC Logistik er att sköta all rapportering. Då kan du som kund kan vara trygg med att hanteringen av ditt farliga avfall sker enligt Naturvårdsverkets regler för spårbarhet.

Vill du som kund att vi ska hjälpa dej med rapporteringen så hör ni av er till oss och så får ni ett avtal där ni skriver på en fullmakt som gör att vi kan sköta detta åt er som ombud. Och ni kan höra av till order@lbc.se så tar vi kontakt mer er.