Policyer

Kvalitets- och Miljöpolicy

LBC Logistik skall erbjuda kundanpassade transportlösningar så att kunden kan känna att vi som leverantör uppfyller våra åtaganden med hög servicegrad, kompetent och tillmötesgående personal.

Vi skall med utgångspunkt från kundens och omvärldens krav utifrån företagets tillgängliga resurser och förutsättningar arbeta för att erbjuda marknaden kvalitativa och klimatsmarta tjänster/leveranser.

LBC Logistik arbetar för att ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt samt förebygga föroreningar och följa tillämpbar lagsstiftning, andra samhällskrav och kundernas krav.

Arbetet med ständiga förbättringar på LBC Logistik skall leda till att vi uppnår våra ställda kvalitets- och miljömål.

Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer.

 

Trafiksäkerhetspolicy

LBC Logistik, skall jobba med sådana attityder, värderingar och handlande i trafiken och mot medtrafikanter, att företaget och dess anställda blir att betrakta som goda föredömen för att på så sätt tillsammans jobba mot nollvisionen.
Vi utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning och/eller vår policy.
Vi ska aktivt bidra till att öka trafiksäkerheten genom att:

  • Företagsledning, transportplanering, transportörer och förare skapar förutsättningar och tar ett aktivt ansvar för att uppdragen utförs så trafiksäkert som möjligt.
  • Följa gällande lagar för arbets-, kör- och vilotider.
  • Arbeta förebyggande genom att tillhandahålla information och erbjuda relevant utbildning till transportörer, förare och personal.
  • Respektera varje förares trafiksäkerhetsbedömningar.
  • Vi skall alla köra riskmedvetet och anpassa körsättet efter väglag och omgivning. Hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för trafiksäkerheten.
  • Trafikrelaterade tillbud, skador och olyckor alltid skall rapporteras och dokumenteras i företagets avvikelsesystem.
  • Ej acceptera villkor i kunduppdrag som kan riskera att trafiksäkerheten åsidosätts.
  • Behandla inrapporterade tillbud, skador och olyckor utan dröjsmål och låta de erfarenheter dessa ger oss bidra till ständiga förbättringar i vårt trafiksäkerhetsarbete.
  • Våra förare skall fokusera på körning. Under färd är det inte tillåtet att ägna sig åt aktiviteter som kan vara distraherande.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på LBC Logistik AB 23 maj 2018

För LBC Logistik AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Så här går det till

När du beställer någon av våra tjänster så lämnar du ett antal personuppgifter. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. De är kopplade till ditt kundnummer och används för att kunna utföra uppdraget du efterfrågar på bästa sätt. När du beställer en tjänst eller vara så ingås ett avtal att LBC Logistik AB får hantera dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behövs på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom LBC Logistik ABs verksamhet är LBC Logistik AB personuppgiftsansvarig. (556632-1286 Box 187, 69124 Karlskoga).

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel Svea Inkasso. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontaktuppgifter om du har frågor,
0586-362 70 alt 0550-387 40, ekonomi@lbc.se