Containertransport

Containertransporter & miljötransporter, containeruthyrning

Ska du flytta, städa ur hemma, eller behöver du en avfallslösning till ditt företag?

Oavsett vilket så kan vi ta fram en lösning för just dig. Om du ska städa och vill ha en container på gården för att slänga diverse skräp, eller vill ha en individuell källsorteringslösning för ditt företag. Mångårig erfarenhet gör att vi har kompetensen att ordna er avfallshantering på ett ekonomiskt fördelaktigt och miljömedvetet sätt.
Vi har tillstånd att mellanlagra farligt avfall på vår anläggning i Karlskoga och samarbetar med godkända mottagningsplatser. Vi erbjuder fullständig miljöstatistik om så önskas.

Vi ordnar en källsorteringslösning för ert företag

baserat på ert individuella behov och samarbetar med marknadsledande och godkända mottagningsplatser för avfall och farligt avfall. Insamlingen av era avfallsvolymer, från de miljöfarliga som aerosoler, oljor, glödlampor, m.m. till avfall som plast, wellpapp, deponi och brännbart sker på ett miljöriktigt sätt.

För att hantera avfallet har vi plastkärl, containers och lastväxlarlådor.

  • Container, täckta eller öppna, mellan 8-15 kbm
  • Containerflak 7 kbm, perfekta att kärra in avfallet i
  • Förrådscontainer, ca 15 fot långa, låsbara
  • Lastväxlarlådor, mellan 22-40 kbm, med öppningsbara dörrar baktill
  • Plastkärl i varierande storlek och utförande
  • Komprimerande lådor för avfall
  • Uthyrning av Flak, containrar och kärl för sophantering