LBC

Anläggningstransporter, grävmaskiner, grus och maskintjänster

Transport av material eller ett kranlyft?

Vi har en bred fordonspark och kan erbjuda de flesta tjänster inom anläggningsområdet. Vårt främsta verksamhetsområde är i Värmland och Örebro län, men vi är även verksamma i andra områden när så önskas.

Behöver du köpa grus, fyllnadsmassor, jord eller bark?

vi kan hjälpa dig och transportera det dit du vill ha det. Vi transporterar asfalt, makadam, schaktmaterial till och från vägbyggen, husbyggen eller vid anläggning av en paddock eller underhållsgrusning av vägar m.m.

Om du vill ha hjälp med något som vi inte har tillräcklig kapacitet för, gör vi vårt bästa för att hjälpa er att lösa de önskemål som finns.

En stor del av vår verksamhet under vinterhalvåret utgörs av halkbekämpning och plogning av vägar.

Ett urval av det vi erbjuder:

 • Tippbilar, 2-axl, 3-axl, 4-axl
 • Grustransporter och materialtransport
 • Ekipage upp till 37 ton
 • Lastväxlarekipage
 • Maskintransport
 • Försäljning av grus, matjord, fyllnadsmassor och täckbark
 • Sopning
 • Kantklippning
 • Snöröjning, Plogning och saltning
 • Sandning
 • Saltning av grusvägar sommartid, för dammbindning
 • Grävmaskiner
 • Hjullastare
 • Dumpers
 • Traktorer
 • Kranbilar
 • TMA skydd
 • Transport av asfalt
 • Stödkantsläggning
 • Schakttransporter
 • Maskintjänster
 • Långa och tunga lyft
 • Spårspridning av grus