Andel förnybart innehåll i drivmedlet

Vi håller oss uppdaterade och följer utvecklingen rörande agenda 2030 och dom miljömål som är uppsatta. Vår ambition är att bli helt fossilfria 2030, och att en sådan stor del av det drivmedel som vi redan idag tankar består utav förnybart innehåll, ser vi som någonting väldigt positivt.