Torrsugning en efterfrågad tjänst

Torrsugning är applicerbart inom en mängd olika områden och är en tjänst som vi givetvis erbjuder dig som kund, den kan innebära sugning och avlägsnande av torrt material såsom löv, grus, sten, aska, flis, sågspån och mycket mer.

  • Behöver du suga ut grunden i sommarhuset?
  • Ser stensättningen på bakgården ut som ett grustag efter en vinter av sandning?
Då är torrsugning det säkra och smidiga alternativet. Samma metod kan tillämpas vid rengöring och vid problem där konventionella metoder inte är tillräckliga.


Är det trångt och svårt att komma åt så har vi material som enkelt löser problemet, våra fullt utrustade fordon gör jobbet både snabbt och kostnadseffektivt. Vi blåser även bulkmaterial såsom tex singel om man ska gjuta igen en gammal grund eller fått spill vid spannmålshantering så suger vi upp och blåser in i silo.