LBC LOGISTIK HAR KÖPT GASDRIVEN FLISBIL

LBC LOGISTIK HAR KÖPT OCH BYGGER SVERIGES ANDRA GASDRIVNA FLISBIL

Detta ligger i linje med LBC Logistiks strategiska arbete att tillsammans med kunder utveckla hållbara transporter.

LBC Logistik tar nu ett stort kliv i samklang med riktlinjerna i FAIR TRANSPORT att utveckla hållbara & fosilfria transporter.

Bilen kommer att byggas i början av nästa år och vara i drift under våren 2020.