BLUFF FÖRETAG, SLAMSPOLNING

VARNING FÖR BLUFF FÖRETAG/ENTREPENÖR

Det ringer just nu runt ett bolag och erbjuder våra kunder och er slamsugning/spolning.

Köp eller acceptera ingen slamsugning eller spolning från okänd entreprenör. Ställ rätt frågor.

Kristinehamns kommun kommer att lägga ut detta på sin hemsida och Facebook sida.