LBC LOGISTIK JOBBAR FÖR MILJÖN

Sen början av år 2017 har LBC Logistik lagt in en högre växel för att minska miljöpåverkan. LBC Logistik har gjort en riktig satsning på att öka användningen av fosilfritt bränsle, HVO 100. Satsningen har varit lyckad. LBC Logistiks fordon kör idag på ca 25% fosilfritt mot i princip 0% för lite drygt 1 år sedan.