LBC LOGISTIK kör för MSB

LBC LOGISTIK kör utrustning för MSB till de översvämnings drabbade områdena i södra Sverige.

”Regnet har vräkt ner över södra Sverige och SMHI varnar för översvämningar. Nu har länsstyrelsen i Skåne, Blekinge och Kronoberg bett om MSB:s förstärknings resurser”. LBC Logistik hjälper MSB att transportera dit utrustningen.