LBC LOGISTIK TAR ÖVER DRIFTEN I TRUVE GRUSTÄKT

Sen den 1 juni har LBC Logistik tagit över driften från NCC i sin egen naturgrus täkt, Truve.

VD`n Henrik Gillisson säger att detta är en naturlig del av bolagets utveckling att själva råda över sin täkt. LBC Logistik kommer nu själva sköta försäljningen av de material och grus fraktioner som kommer att tas fram ur täkten. Vi kommer att producera de fraktioner som marknaden/kunderna vill ha och som vi kan ta fram ur täkten.